PROACTIVE TECHNOLOGY ("PROACTIVE") cakton politikat e privatësisë në lidhje me këtë faqe ("FALTORE"). Duke përdorur Faltoren, ju ("PËRDORUESI") i pranoni automatikisht këto politika, të cilat gjenden të shënuara mëposhtë. Nëse nuk bini plotësisht dakord me të gjitha pikat, ju lutemi të mos e përdorni këtë faqe.