WWW.FALTORE.AL ("FALTORE") është një projekt argetues në pronësi të PROACTIVE TECHNOLOGY ("PROACTIVE"), ku të gjithë janë të ftuar të rrëfejnë "mëkatet" e tyre. Janë vetë përdoruesit e faqes ata që dëgjojnë, falin, dënojnë apo bashkëbisedojnë me njëri tjetrin.

Duke përdorur Faltoren, ju ("PËRDORUESI") pranoni automatikisht kushtet e përdorimit, të shënuara si mëposhtë. Nëse nuk bini plotësisht dakord me të gjitha pikat, ju lutemi të mos e përdorni këtë faqe.